Back
packard_david

David Packerd

Pazarlama, pazarlama departmanına bırakılmayacak kadar çok önemlidir. Giderek artan bir şekilde, pazarlama sadece pazarlama departmanı tarafından yapılmamaktadır. Tüm çalışanların müşteri üzerinde bir etkisi vardır. Pazarlamacılar artık tüm olası noktalarını düzgün bir şekilde yönetmelidir: mağaza düzenleri, ambalaj tasarımları, ürün fonksiyonları, çalışan eğitimi, nakliyat ve lojistik.

Peter Drucker

Peter Drucker

Satışa her zaman ihtiyaç vardır. Pazarlamanın amacı müşteriyi çok iyi bir şekilde anlamaktır, ki ürün veya hizmet müşteriye uysun ve kendini satsın. İdeal olarak pazarlama, satın almaya hazır müşteriye yol açmalıdır. Bundan sonra gerekli olan, ürünü veya hizmeti hazır bulundurmaktır.