Back
Peter Drucker

Peter Drucker

Satışa her zaman ihtiyaç vardır. Pazarlamanın amacı müşteriyi çok iyi bir şekilde anlamaktır, ki ürün veya hizmet müşteriye uysun ve kendini satsın. İdeal olarak pazarlama, satın almaya hazır müşteriye yol açmalıdır. Bundan sonra gerekli olan, ürünü veya hizmeti hazır bulundurmaktır.